บริการด้านงานโลหะแผ่นครบวงจรตะแกรงกันลื่น งานเจาะรู งานตัด งานพับ งานเชื่อมประกอบ

  • เครื่องตัด

  • เครื่องพับ

  • เครื่องเจาะรู

  • เครื่องตัดเหล็กฉาก แฟร์ตบาร์ เหล็กกล่อง

Visitors: 9,833